De geschiedenis van jeneverstad Schiedam wordt bewaakt door de Sint Joris Doele. In 1743 gebouwd als bastion voor de plaatselijke schutterij ademt dit monument nog altijd de sfeer van een onneembare veste. Het is een icoon, een beschermheer. Een poortwachter van oud Schiedam. Wie hier verblijft wordt permanent omhelsd door een roemrucht verleden.

Lopend over de kinderkopjes van het parkeerterrein word je bespied door de Schiedamse jeneverproductie van weleer: pakhuizen, stokerijen, de beroemde moutmolen De Kameel, allen liggend aan oude grachten. Het is muisstil. Vanuit de verte alleen zo nu en dan het gebeier van de klokken van de Sint-Liduina basiliek. Hierdoor omringd waan je je er al, maar zodra je je omdraait en indringend wordt aangegaapt door de enorme voorgevel van de Sint Joris Doele, dan bén je in de achttiende eeuw.

Het ontwerp van stadsarchitect Arij van Bol’es in Louis XIV-stijl is sober en zwaar zoals het past bij een gilde met als missie het bewaken van tucht en orde. De feilloze symmetrie en barokke versierselen rondom de hoofdingang maken het tegelijkertijd bombastisch genoeg om de naam van Sint-Joris eer aan te doen. Een pand gewijd aan een heilige met als beruchtste wapenfeit het liquideren van een draak kan immers niet gespeend blijven van enige praal. Dat uit zich niet in pompeusheid, maar in massa en hoogte. In alles straalt dit monument uit onverwoestbaar te zijn.

Dezelfde indruk wanneer je eenmaal binnen bent. Stenen plavuizen in de hoge gang naar het achterhuis, dikke muren, houten vloeren. Een granieten gedenkplaat gewijd aan een overleden telg van een voorname jeneverfamilie verankerd in de grond. Een gouden jachtsalon rechts, een rode ontvangstkamer links – Brits in stijl en warmte. Bovenaan het robuuste trappenhuis de sporen van een oude herberg.

Hier glijden de tonen van stampende marsen, kletterend wapentuig en copieuze drinkgelagen van de Schiedamse ordetroepen langs vloeren en muren omhoog om vervolgens als een echo tussen de zware gewelven en balken te weerkaatsen. Je ziet de ontelbare, in de loop der eeuwen gelopen voetstappen gepolijst in de vloertegels. En in alle vertrekken duelleren licht en duisternis om voorrang, als in het clair-obscur van oude meesters. De rijke geschiedenis van het pand prikkelt hier alle zintuigen.

Gevuld met kunsten, versieringen en verzameld schoon uit alle delen van de wereld, is dit monument inmiddels verworden tot een verrukkelijk eclectisch geheel. Dat maakt de Sint Joris Doele een plek voor vrijdenkers, dagdromers. Voor creatievelingen die hun inspiratie vinden in de klank van voorbije tijden en in de geur van hout en steen. Die meedwalen met de subtiele wisselingen van het daglicht terwijl dagen en seizoenen geduldig voorbijglijden. Die zich nergens beter voelen dan in de machtige boezem van de geschiedenis. Zij zijn hier veilig, en rijk. En vrij.

Meer informatie

Voor het toezenden van alle achtergrondinformatie van deze woning verzoeken wij u vriendelijk een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen en ons per e-mail aan info@baljonmakelaars.nl te sturen. Als onderwerp graag refereren aan de Sub rosa naam van deze woning. Via onderstaande link kunt u een geheimhoudingsverklaring downloaden. Na ontvangst van de getekende geheimhoudingsverklaring leveren wij u spoedig een link met een wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot alle beschikbare informatie van deze woning.

Vraag meer informatie - download de geheimhoudingsverklaring
Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Sub rosa

Maak een afspraak
010 422 3000 Terug naar boven
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!