Hof van Cossee - Baljon makelaars
Hof van Cossee - Baljon makelaars
Hof van Cossee - Baljon makelaars
Hof van Cossee - Baljon makelaars
Hof van Cossee - Baljon makelaars
Hof van Cossee - Baljon makelaars
Hof van Cossee - Baljon makelaars
Hof van Cossee - Baljon makelaars
Hof van Cossee - Baljon makelaars
Nieuwbouw bij baljon

Hof van Cossee | Nieuwbouw

Lees verder

De verkoopprijzen van het ‘Hof van Cossee’ zijn bekend!

12 maart 2021

Eindelijk is het zover, de ontwikkeling van Hof van Cossee zal definitief doorgang vinden!

Het ontwikkelingstraject is nu zover dat wij voorzien dat de aanvang van de bouwwerkzaamheden rond half mei 2021 zullen zijn.

Teneinde de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) norm verder te verbeteren zullen er nog kleine (detail) aanpassingen in de plattegronden van sommige woningen worden doorgevoerd. Dit gebeurt onder andere door het implementeren van WTW installaties (warmte terugwin installaties) en extra warmtepompen. Dit maakt het project nog duurzamer en klaar voor de toekomst.

Voorgenoemde positieve ontwikkelingen maken dat wij in samenspraak met de ontwikkelaar hebben besloten om de prijzen van het project openbaar te maken. Waar tot voor kort uitsluitend vanaf prijzen te vinden waren, is vanaf nu de prijs per woning te vinden op de website van het project: www.hofvancossee.nl.

De project website biedt gegadigden de mogelijkheid zich in te schrijven op de diverse woningen. Een ieder kan desgewenst vijf voorkeuren voor woningen opgeven. Hierbij willen wij alle geïnteresseerden vragen om zich in te schrijven en hun voorkeur zo spoedig als mogelijk via de website kenbaar te maken. We wijzen alle geïnteresseerden erop de voorkeurskeuze(s) naar aanleiding van de recent gepubliceerde prijzen op te geven, ook als eerder al een voorkeur is doorgegeven. Hiermee krijgen wij een overzichtelijk beeld van de vraag naar de individuele woningen naar aanleiding van de prijzen, op basis waarvan wij de toewijzing van de woningen beter kunnen laten verlopen.

Achter de schermen wordt nu hard gewerkt aan de digitale brochure, het verkoopboek met technische omschrijving, meer-/minderwerklijst, de koop-/aanneemovereenkomst etc. Zodra alles compleet is zullen wij de officiële start van de verkoop aankondigen en zal tevens de verkoopprocedure bekend worden gemaakt. Vanaf dat moment zal ook zeker de ruimte worden geboden voor vragen en nadere informatie.

Wij willen alle geïnteresseerden erop wijzen dat wij de woningen in eerste instantie uitsluitend zullen toewijzen aan kopers die de woningen voor eigen bewoning zullen kopen.

Wij kijken uit naar alle inschrijvingen en hopen u spoedig meer informatie te kunnen geven.

 

Geïnteresseerd en wilt u meer weten?

Neem contact met ons op
010 422 3000 Terug naar boven
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!